Måned: december 2012

Generalforsamling den 26. januar 2013

Generalforsamlingen afholdes den 26. januar 2013 i Vejlby-Risskov Hallen på Vejlby  Centervej 51 i Risskov.

Efter et forrygende år er det tid til at stoppe op og diskutere DGL 2000s fremtid. På generalforsamlingen skal den fremtidige bestyrelse sammensættes, samtidig med at den nuværende bestyrelse vil fremlægge planerne for det kommende år.

Generalforsamlingen er DIN mulighed for at være med til at bidrage til klubbens forsatte udvikling, og vi håber, at vores medlemmer prioriterer at deltage på dagen, da så mange input som muligt er med til at kvalificere fremtidige beslutninger.

Programmet ser ud som følger:

kl. 14.30-16.30: GENERALFORSAMLING.
kl. 17.00-19.00: INDENDØRSTURNERING (HUSK at medbringe tøj og sko til indendørs fodbold).
kl. 20- : SOCIALT SAMMENVÆR PÅ KEJSERRIGET.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling ser ud som følger:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Hovedbestyrelsens beretning for 2012.
3. Forelæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Forlæggelse af hovedbestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af sportschef.
9. Valg af Økonomi- og Administrationschef.
10. Valg af sponsorchef.
11. Valg af kommunikationschef.
12. Valg af materialechef.
13. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.
14. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.
15. Valg af kritisk revisor.
16. Bestyrelsesmedlemmerne gennemgår hver især året 2013 med fokus på deres specifikke område.
17. Eventuelt

Tilmelding sker via facebook. Vi opfordrer jer til at tilmelde eventuelle nye spillere også, så de kan være med fra start.

Hvis du er interesseret i at stille op til en post i bestyrelsen eller har punkter til dagsordenen kontakt venligst klubbens formand, Peter Kjeldsen, på Peter.Kjeldsen@expert.dk eller på 5131 2466.

På dagen vil der blive serveret sandwich fra Kejserriget, og som altid vil dagen være krydret med en indendørsturnering og øl i bad.

Tilmeld dig her.

Ulrik Rasmussen kåret som Jyllands bedste serietræner

DGLs førsteholdstræner, Ulrik Rasmussen, blev af Dansk Træner Union kåret som Jyllands bedste serietræner i 2012. Overrækkelsen blev filmet og foreviget af TV2Østjylland. Se indslaget her.

Året 2012 har været en stor succes i DGL 2000. Først rykkede klubbens damehold op i A-rækken i foråret. Herefter rykkede alle klubbens tre herrehold også en række op. Tredjeholdet rykkede op fra serie 5 til serie 4, andetholdet rykke op fra serie 4 til serie 3 og slutteligt rykkede førsteholdet op fra serie 1 til jyllandsserien.

For sidstnævnte bedrift blev førsteholdets træner, Ulrik Rasmussen, hædret med prisen som årets bedste serietræner i Jylland. Prisen uddeles af Dansk Træner Union, og den blev overrakt til Ulrik den 8. december til indendørsstævnet rgd revision – Mitre Cup, som DGL 2000 stod bag.

TV2Østjylland var til stede. Se indslaget fra dagen her.

Århus Stiftstidende bragte også en artikel om Ulriks kåring.

DGL 2000 bag succesfuldt indendørsstævne

Lørdag den 8. december afholdte DGL 2000 indendørsstævnet rgd revision – Mitre Cup i Den Ny Brabrand-hal. Stævnet var en stor succes, og næste års stævne er allerede i støbeskeen.

Med 40 hold til start var indendørsstævnet rgd revision – Mitre Cup ikke bare det første indendørsstævne, som DGL 2000 stod bag, det var også Århus’ største stævne af sin slags. Vinderne blev holdet ‘Tdl. Vejlevej, Fredericia’, som løb med førstepræmien på 5.000 kr. samt 50.00 GPM-point.

“Stævnet gik virkelig godt, og stort set alt kørte som smurt dagen igennem”, fortalte hovedarrangør og assistenttræner for førsteholdet, Kristoffer Schmidt Sørensen, og løftede samtidigt sløret for planerne omkring næste års stævne, “hvor planen er, at vi udvider stævnet til 2 haller, samt starter en pigeturnering op”, sagde han.

Læs et fyldigt referat fra stævnet her.

DGL 2000 søger ny træner til klubbens 3. hold

DGL 2000 søger ny træner til klubbens 3. hold i serie 4 med opstart til klubbens generalforsamling lørdag den 26. januar 2013.

Tilgangen af ca. 20 spillere i foråret 2012 samt at klubben havde en stamme af dedikerede og dygtige spillere på klubbens tre herrehold medvirkede til, at DGL 2000 sikrede sig hele 3 oprykninger i den netop overståede efterårssæson (serie 1 op i Jyllandsserien, serie 4 op i serie 3 og serie 5 op i serie 4), hvilket dermed gjorde sæsonen og året 2012 til klubbens til dato mest succesrige år.

DGL 2000 tæller i dag ca. 60 aktive herrespillere samt ca. 15 aktive dame spillere. DGL 2000 er på alle måde inde i en meget positiv udvikling, hvilket især kan ses på det høje fremmøde til træning. Med ca. 40-50 spillere til hver eneste træning er intensiteten høj og konkurrencen stor.

Niveauforskellen fra serie 5 til serie 4 er betydelig, hvorfor DGL 2000 ønsker at styrke det eksisterende trænerteam, som alle er spillende trænere med erfaring og input ude fra.

Vi søger en træner med følgende profil:
Vi søger en trænerprofil, som brænder for glæden ved fodbolden, som brænder for glæden ved at træne en flok dygtige spillere, og som i tæt samarbejde med det øvrige trænerteam ønsker at løfte det nuværende niveau til nye højder.

Trænererfaring fra ungdomsfodbold eller seniorfodbold er en fordel, men ikke et must. Spændende trænerprofiler med trænererfaringen inden for andre sportsgrene eller anden form for ledelseserfaring (om det så gælder fodbold eller ej) hilses mere end velkommen. De vigtigste forudsætninger er lysten til at træne, udvikle holdet og den enkelte spiller, samt at kunne sætte sig i respekt når det gælder, og gode menneskelige egenskaber.

Arbejdsbeskrivelse:
– Man bliver overordnet træningsansvarlig for klubbens spillere på 3. holdet i serie 4.
– Man er ansvarlig for udarbejdelse af træningsoplæg til klubbens 3. hold, som har to træningspas om ugen.
– Man er taktisk ansvarlig for klubbens 3. hold i forbindelse med kampafvikling.
– Man er ansvarlig for planlægning af opstartsprogram forud for forårs- og efterårssæson for klubbens 3. hold.

DGL 2000 tilbyder:
– Et springbræt til at kickstarte en trænerkarriere i seniorregi.
– Gode træningsforhold – Vi træner på kunstgræs i opstarten og frem til 1. april samt på kunstgræs fra medio oktober i efteråret frem til ultimo november.
– En stærk og udviklingsorienteret organisation drevet af medlemmerne.
– En social klub med plads til alle.
– To dygtige spillende assistenttrænere.
– Træningstøj.
– Mulighed for træneruddannelse ? DBU B1- træner. læs mere her: http://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/traeneruddannelse/traeneruddannelser/dbu_b1-traener.aspx.

Hvis ovenstående har din interesse, vil vi meget gerne høre fra dig senest den 1. januar 2013. Send en (kort) motiveret ansøgning samt relevante dokumenter/CV til sportschef@dgl2000.dk.
Hvis du har spørgsmål til trænerjobbet, så ring til Sportschef Lasse Mønster på mobil 29 67 46 11.

Om fodboldklubben DGL 2000:
Fodboldklubben DGL 2000 har i efteråret 2012 eksisteret i 11 år. Vi har ca. 75 medlemmer fordelt på fire hold; et hold i Jyllandsserien, et i serie 3, et i serie 4 og et dame 7-mandshold.

Vores klare mål er at blive Jyllands bedste serieklub. Grundpillen i DGL 2000 er vores fem værdier: Vilje til sejr – Åbenhed – Respekt – Klubånd – Hygge.

Klubben har hjemmebane (kamp og træning) i Tilst. Tilst er DBU Jyllands nye hovedsæde med tilhørende tidsvarende faciliteter (bl.a. ny kunstbane).

For yderligere information om DGL 2000 gå til vores hjemmeside http://nyside.dgl2000.dk/eller kontakt Sportschef Lasse Mønster (mail: sportschef@dgl2000.dk, mobil: 29 67 46 11).

Sportslige hilsner

Fodboldklubben
DGL 2000, Aarhus

Andetholdet udvider trænerteamet

Det er med stor glæde, at klubben kan annoncere, at Christian Sørensen (aka. Lis) inddrages i andetholdets trænerteam og bliver ny assistenttræner for Preben Dams tropper i serie 3. Fra klubben side ser vi meget frem til et udbytterigt og givtigt samarbejde.

Fra næste sæson tilknyttes Christian Sørensen andetholdet i serie 3 som assistenttræner. Han er ikke ukendt på andetholdet, da han bistod og hjalp cheftræner, Preben Dam, i efterårets sidste vigtige kampe mod Åben Modus, Brabrand, Vantanspor og ASA. Kampe, som alle blev vundet og medvirkede til, at andetholdet rykkede op i serie 3.

Det er derfor en stor fornøjelse, at det har været muligt at tilknytte Christian som en del af andetholdets trænerteam forud næste sæson. Klubben glæder sig meget til samarbejdet, som vi ser som en naturlig udvikling i Christians trænerkarriere samt som en styrkelse af andetholdet i bestræbelserne på at gøre det godt i serie 3.

Christian kommer fra en stilling som cheftræner for klubbens tredjehold, som han i flere sæsoner har styret dygtigt. Han sluttede af på fineste vis med en oprykning til serie 4. Christians nye position i klubben efterlader dermed et hul på tredjeholdet, som nu står uden cheftræner. To fjerdedel af det tidligere trænerteam fortsætter – nemlig Anders Høyer Sørensen og Lasse Callesen. Men da både Anders og Lasse agerer som spillende trænere og derfor ikke er fast at finde på sidelinjen til kamp og træning, arbejder klubben på højtryk for at finde en ny cheftræner til tredjeholdet.

Interesserede i jobbet kan se opslaget her.

Der skal lyde en stor tak skal til Christian for det super stykke arbejde, han har ydet over flere sæsoner med tredjeholdet. Slutteligt skal vi sige farvel til tredjeholdets sidste fjerdedel, Bjarke Kamstrup, som på grund af jobmæssige årsager flytter til Holstebro. Også han skal have en stor tak for sit arbejde i klubben.