Scroll to top

Retningslinjer for anvendelse af omklædningsrummene på Tilst skole til DGL2000s medlemmer og trænere

Efter møde med Aarhus Kommune er følgende regelsæt og retningslinjer ved brug af omklædningsrummene på Tilst skole blevet udfærdiget.

Lasse Mønster og jeg har netop været til møde med teknisk serviceleder på Tilst skole Peter Dehli og Morten N. A. Thomsen fra Sport & Fritid, Aarhus Kommune. Mødet omhandlede DGL2000s anvendelse af omklædningsrummene på Tilst skole.

Peter udtrykte utilfredshed med vores måde at bruge skolens faciliteter samt vores behandling af ham og sine ansatte. Peter var især ærgerlig over den tone, som klubbens medlemmer henvendte sig med. Hvad enten man er enig eller uenig i det, må vi tage det til efterretning og forbedre det!

Derfor kommer her “Retningslinjer for anvendelse af omklædningsrummene på Tilst skole til DGL2000s medlemmer og trænere”.

 

 

 

  • Behandl altid skolens personale (teknisk service) med respekt. Husk at det os, der er afhængige af deres hjælp. Ved uforudsete problemer foregår kommunikation med Peter og de andre service folk gennem Lasse og jeg.
  • Omklædningsrummene skal fejes efter brug. Mind hinanden om det – det er en fælles opgave og behøver ikke at tage mere end 3 minutter. Husk modstandernes omklædningsrum ved kampe.
  • Øldrikning i omklædningsrummene er forbudt. Indtager man øl i omklædningsrummet, skal sporene være fuldstændig slettet efterfølgende. Dvs. tomme dåser, flasker, kapsler osv. medtages. Husk også modstandernes omklædningsrum, hvad det angår.
  • Spillere som i kraft af ansættelse har adgang til skolen må kun låse op efter aftale med Peter Dehli.
  • Booking eller ændringer skal ske senest 8 dage før. Derfor laves flytninger af hjemmekampe i fremtiden ikke senere end 10 dage før. I yderste nødstilfælde kan ændringer naturligvis blive nødvendige.

Det er et fælles ansvar at reglerne overholdes og alle medlemmer opfordres til at huske hinanden på dem. Vi får nok ikke flere chancer til at forbedre os, og vi skulle jo gerne kunne benytte os af faciliteterne på skolen i mange år endnu J.

De bedste DGL hilsner

Lasse og Johan

Post a Comment